Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMacManus MacManus
3032 40a4 500
Reposted fromtfu tfu viatediousuncle tediousuncle
1582 a91b
Reposted fromproof proof viaalcohoolic alcohoolic
4681 6d59
Reposted fromTenSigis TenSigis viaqbshtall qbshtall

May 16 2017

1273 89fc 500
Reposted fromtfu tfu viabiesyfiodora biesyfiodora
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall

May 15 2017

8069 a852
Reposted fromcalifornia-love california-love
6859 e6cb 500
Reposted fromtheanother theanother viawredna wredna
5485 8288 500
1869 a362 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianiggertits niggertits
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 vialittlefool littlefool
6176 74eb 500
Reposted fromoll oll viaqbshtall qbshtall
4318 bdbf
Reposted fromTenSigis TenSigis viaqbshtall qbshtall

April 26 2017

Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viastonerr stonerr
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl